Litt om støv

Jeg er astmatiker, altså så er jeg følsom for støv og andre luftbårne partikler. Dette har gjort meg svært interessert i støv og dets egenskaper. Så jeg har samlet litt fakta om akkurat dette.

Helsen og støv

Hud og slimhinner er sårbare for støv ettersom det enkelt kommer inn kroppen og kan forstyrre og svekke viktige kroppslige funksjoner.
Det er flere typer støv som man kan komme i kontakt med. Svevestøv er det man snakker mest om, men det er også hus støv, støv fra eksos og mye mer. På flater, både inne og ute, så finner vi sedimentert støv.

Støvet vil ha forskjellige forhold slik som antall, størrelse, innhold, masse, form, bindeevne, løselighet og mye mer. Det er kombinasjonen av disse faktorene som skaper problemer.

I tillegg til type støv så må man også se på hvor støvet befinner seg. Støv som ligger inne i bygninger har svært ofte en mer sammensatt kjemisk blanding enn utendørsstøv. Årsaken er enkel. Støvet inne får gjerne ligge lenger, uten å bli forstyrret og får gjerne en høyere temperatur. En høyere temperatur skaper andre kjemiske kombinasjoner. Den kjemiske signaturen til støvet inne begynner gjerne med en kjerne med stoff og kjemiske signaler utenifra. Smuss fra skotøy og klær blir liggende igjen i gangen og trekkes videre inn i huset.

Årsakene til at støv er et helseproblem

Det er ikke slik at støv er støv. Støv er et felles ord for alle de forskjellige kjemikalene, allergener og stoffene som flyter rundt i luften. Disse vil samles og det dannes støv. Støvpartiklene kan derfor bestå av flere forskjellige elementer og det er denne kombinasjonen som i utgangspunktet er et problem.

Spesielt farlig er svevestøv. Dette finner veien raskt inn i luftveiene og tar med seg eventuelle kjemiske stoffer, allergener, irritantier og annet inn i luftveiene våre. Via luftveier og i noen tilfeller via huden, så overføres disse stoffene til resten av kroppen.

Hva kan støv gjøre med oss?

Det mest synlig og vanligste problemet som skyldes støv er astma. Da har slimhinnene i kroppen blitt ”mettet” med dårlige stoffer og kroppens immunforsvar overreagerer hver gang de møter samme stoffet igjen. Dette er kortversjonen, for en lengre forklaring så anbefaler jeg at du bruker astma og allergiforbundets nettsider. Det finnes få absolutter og få retningslinjer. Noen tåler mye støv, andre lite.

Andre plager som kan skyldes støv er hodepine, hyppige forkjølelser, nedsatt konsentrasjonsevner og andre alvorlige helseplager. Dette kan være et forbigående problem som kan løses ved at man er mer forsiktig og kanskje bruker medisin i noen perioder. Andre kan få større problemer og disse kan i verste fall bli invalidiserende.

Sett støv på dagsorden

De siste årene så har flere og flere satt støv på dagsorden, men vi er fremdeles langt unna å finne gode nok løsninger. Noen av dette skyldes uvitenhet, mens andre skyldes at problemene virker for store.

Som astmatiker så er støv og luftkvalitet alltid på dagsorden. Jeg håper at jeg med å jobbe med denne siden kan hjelpe å skape et eget fokus på akkurat dette med luftkvalitet.