Støvprodusenter

Vi er alle støvprodusenter. Mye av støvet inne kommer fra døde hudceller, fra mat, esker, klær og annet som vi beveger rundt i rommet. Støvet legger seg gjerne på overflater og tiltrekker seg flere partikler. Etter hvert blir det synlig som et lyst belegg på møblene eller i sterkt solskinn så kan man se det sveve rundt i luften.

Akkurat dette kan vi ikke gjøre så mye med, for hudceller vil vi alltid miste. Vi kan heller ikke gjøre noe, direkte, med pollen og muggsporer. Men ved å dempe våre karbonfotspor så kan vi sørge for å gjøre det vi kan for å ikke forsterke problemet.

Industri

Hvis vi fyrer med ved eller olje, altså fossilt brennstoff, så vil dette sende skadelige kjemikalier opp i luften. Jo større mengder fossilt brennstoff som brukes, jo dårligere blir luften i nærområdet og på sikt for jordkloden. I mange år så har fossilt brennstoff vært hoved energikilden for industrien og de har hatt behov for mye energi for å kunne produsere varer som folk ønsker.

Heldigvis har vi kommet så langt at det er blitt satt begrensinger på hvor mye forurenset luft som kan sendes ut fra industrien. Derfor har man, i i-land, satset på en rekke andre energikilder. Dessverre så er disse dyrere, på kort sikt, enn å bruke fossilt drivstoff. Så fattige land bruker dessverre fossilt brennstoff i stor grad. Måten vi som forbrukere kan bekjempe dette, og slå et slag for bedre luftkvalitet, er ved å sette krav til hvor produktene produseres.

Det skal ikke være greit for en produsent å flytte industrien til u-land, hvor man bruker fossilt brennstoff. Da må man sørge for å modernisere også disse fabrikkene.

Biler og trafikk

Mange begynner kanskje å bli lei av å høre om biler og forurensing. Men det er ikke å komme unna at biler forurenser mye og at det er viktig å tenke på alternative måter å komme seg rundt på. Noen må bruke bil, grunnet et handikapp eller varelevering. Mange andre kan klare seg med andre transportmåter slik som en buss. En buss forurenser, men siden den transporterer mange personer så forurenser den mindre pr person enn en vanlig bil.

Smog eller byforurensninger er blitt et begrep. Dette betyr at antallet partikler i luften er høyt og de er reaktive. Dette håndterer ikke lunger og luftveier til personer med et svekket immunforsvar eller med svekket lungekapasitet. De må da holde seg inne. Det vil også påvirke friske mennesker.

Det er viktig å merke seg at bilgummi, asfalt, eksos og andre stoffer som frigjøres når mange mennesker bruker veiene samtidig ofte inneholder svært små partikler. Partiklene er så små at de kan trenge inn i de dypeste områdene i lungene og noen klarer å komme inn i blodsirkulasjonen. Dette skaper store skader.

Båter og fly

Det er også verdt å merke seg at selv om fokuset har vært stort på biler de siste årene, så er både båter og fly store kilder til forurenset luft. Flyindustrien har prøvd å ta grep i forhold til å skape mer effektive fly og andre tekniske innovasjoner.

Båter, og da spesielt cruiseskip, har sluppet relativt lett unna synes jeg. De legger til kai og lar motoren stå på tomgang mens passasjerene er i land. Mye av grunnen er at det er mange forskjellige systemer ombord i båten som er avhengig av at motoren gir strøm. Det er alltid noen som vil bare slappe av på båten, kanskje etter en natt med spilling i casinoene eller fest eller bare fordi man ikke har overskudd til mer. Samtidig er dette en belastning for byer som er et populært reisemål for de store skipene. Dette er noe som jeg mener må håndteres bedre i fremtiden.

Andre kilder

Det er også andre kilder til støv slik som avfallsanlegg. Slike kilder vil i seg selv ikke klare å skape de store problemene, men når de kommer i tillegg til det som støvet som allerede svever i luften blir det et problem.