Hjem

Det er mange ting i vår hverdag som vi sliter med i forhold til helse og ikke minst trivsel. Støvkorn, svevestøv og lignende kan virke som en helt banal ting sett i en større sammenheng. Dessverre så er støv og spesielt svevestøv et økende problem som faktisk fører til invalidiserende tilstander. Et lite støvkorn, en usynlig klump med partikler, kan sette stopper for den mest avanserte teknologi. Bare tenk på hvor lite som skal til før en mobiltelefon eller andre elektroniske enheter stopper opp. Litt støv på feil sted og du kan glemme å lese avisen, spille casino spill eller jobbe elektronisk inntil du har fått en ny enhet.

Det er nemlig svært enkelt for en støvpartikkel å snike seg inn i en elektronisk enhet, men ufattelig vanskelig å få den ut igjen. I de aller fleste tilfellene, hvis den har havnet dypt inn i mekanismen, så vil man ikke ha muligheten til å få den ut. Enheten må gjerne kastes.Støvkorn

Støv i folks lunger

I likhet med elektroniske enheter så er vi mennesker et velsmurt maskineri. Vi har mange spesialiserte funksjoner her og der som trenger smøring og får vi støv i smøringen, altså slimhinnene, så kan dette fører til store problemer. Dette er problemer som allergi, betennelser og andre sykdomstilstander.

Det er også svært mange muligheter for å få støv inn i lungene ettersom vi puster inn støv hver eneste dag. For de aller fleste så er disse partiklene positive, de gir immunforsvaret vårt en lett oppgave som styrker dem. Vi kan si at immunforsvaret får muligheten til å trene musklene på en god måte.

Dessverre så er det mange som etter hvert har blitt for overfølsom for støvet og har utviklet allergier som gjør at støvet blir farlig for deres helse. Ikke en god situasjon, men dessverre mer og mer vanlig.

Støvprodusenter

Selv om mange mennesker nå sliter med støv, så kan vi ikke fjerne støv fra verden. Det er mange grunner til dette og vi vil ikke overleve uten støv. Samtidig så er det viktig å redusere støvmengden. Vi mennesker produserer utrolig mye støv enten direkte eller som et indirekte gjennom industri, husdyrhold eller lignende.

Så selv om vi ikke ønsker å fjerne støv fra verden, så er det helt klart at vi kan og bør redusere mengden støv. Dette er ikke enkelt, men er nødvendig.

Utfordringen er at dette må gjøres på flere nivåer. Det må gjøres personlig, altså på individnivå i forhold til forbruk og renhold. Samtidig så må dette gjøres på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå i form av regulering og systematisk forebyggende arbeid. Stikkordet her er samarbeid. Et område, en region, et land eller et kontinent kan innføre strenge regler og gode rutiner for å redusere svevestøvet, men luftstrømningene vil føre noe støv med seg. Dermed vil problemet fortsette selv etter at man har fått redusert produksjonen et sted.

Støv viser hvor sårbar vi er

Det fascinerende med støv er at alle, uansett hvor de befinner seg, må håndtere dette problemet. Problemet er etter hvert blitt av en slik art at det også viser hvor sårbare vi er som samfunn. Svevestøv har det siste årene vært en viktig kilde til luftforurensing og staten har måtte innføre strenge sanksjoner i forhold til bilkjøring. Dette har igjen satt søkelyset på problemet med biltrafikk, helse og samfunnets funksjoner. Spørsmålet er om vi klarer i de store byene at alle begynner på jobb samtidig, noe som setter stort press på bykjernen.

Bild fra – https://tv.nrk.no/serie/oeyeblikket/dmpv73050715/sesong-1/episode-26